Gården 2018-09-10T15:16:56+02:00

Gården

Ekdala Gård ligger vid Rimforsa, i ett av Sveriges största sammanhängande eklandskap, strax utanför Linköping. Gården bestod ursprungligen bara av ett hus från tidigt 30-tal. 1997 köpte vi därför upp mark i anslutning till huset och byggde ett stall för våra hästar. Eftersom det redan då fanns planer på lammuppfödning i lite större skala har anskaffning av ny mark stadigt varit en prioriterad fråga.

Gården består idag av fyra byggnader. Stallet, fårhuset, maskinhallen och stora hallen. År 2017 uppfördes den stora hallen för foder och större maskiner.